Ordinarie bolagsstämmor

Bolagsstämman är företagets högsta beslutsorgan och sammankallas årligen. 

Senaste årsstämma

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 30 juni 2020.

pdficon_small Kallelse till årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2019 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké från årsstämman

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20200630

 

Tidigare årsstämmor

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2018

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 25 juni 2019.

pdficon_small Kallelse till årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2018 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké från årsstämman

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20190625

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2017

Bolagsstämman hölls i Stockholm onsdagen den 20 juni 2018.

pdficon_small Kallelse till årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2017 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké från årsstämman

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20180620

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2016

Bolagsstämman hölls i Stockholm måndagen den 22 maj 2017.

pdficon_small Kallelse till årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2016 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Förslag till ny bolagsordning

pdficon_small Kompletterande information angående förslag till bolagsordningsändring

pdficon_small Kommunike från årsstämman

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20170522

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2014/2015

Bolagsstämman hölls i Stockholm tisdagen den 17 maj 2016.

pdficon_small Kallelse till årsstämma maj 2016

pdficon_small Årsredovisning 2014/15 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké 17 maj 2016

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20160517

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2013/2014

Bolagsstämman hölls i Stockholm fredagen den 19 december 2014 kl 10:00.

pdficon_small Kallelse till årsstämma dec 2014

pdficon_small Handlingar inför årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2013/14 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké 19 december 2014 

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 20141219

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2012/2013

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 21 februari 2014.

pdficon_small Kallelse till årsstämma

pdficon_small Handlingar inför årsstämma

pdficon_small Årsredovisning 2012/13 signerad med revisionsberättelse

pdficon_small Kommuniké 21 februari 2014

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 140221

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret  2011/2012

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 6 december 2012.

pdficon_small Handlingar inför årsstämman 2012

pdficon_small Revisors yttrande 2012

pdficon_small Kommuniké 6 december 2012

pdficon_small Årsstämmoprotokoll 6 december 2012

 

Bolagsstämmohandlingar för bokslutsåret 2010/2011

Bolagsstämman hölls i Stockholm den 7 december 2011.

pdficon_small  Handlingar inför årsstämman 2011

pdficon_small  Revisors yttrande 2011

pdficon_small  Kommuniké 7 december 2011

pdficon_small  Årsstämmoprotokoll 7 december 2011

 

Bolagsstämmohandlibgar för bokslutsåret 2009/2010

Bolagsstämman hölls i Stockholm den  9 december 2010.

pdficon_small  Handlingar inför årsstämman 2010

pdficon_small  Revisors yttrande 2010

pdficon_small  Kommuniké 9 december 2010

pdficon_small  Årsstämmoprotokoll 9 december 2010