Finansiell kalender

31 augusti 2020: Halvårsrapport

26 februari 2021: Bokslutskommuniké