Finansiell kalender

29 augusti 2019: Halvårsrapport