Finansiell kalender

28 augusti 2018: Halvårsrapport