Finansiell kalender

25 juni 2019: Årsstämma

29 augusti 2019: Halvårsrapport