Finansiell kalender

17 juni 2020: Årsstämma

31 augusti 2020: Halvårsrapport

26 februari 2021: Bokslutskommuniké