Finansiell kalender

4 juni 2019: Årsstämma

29 augusti 2019: Halvårsrapport