Revisor

Mertivas revisionsbolag är Revideco AB i Stockholm. Erik Emilsson är huvudansvarig revisor. Erik Emilsson är auktoriserad revisor och har varit huvudansvarig revisor för Mertiva sedan december 2013.