Styrelse & ledning

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  VD Triega AB.  Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Norvida Holding AB, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Triona AB och Arbona AB.

Tommy Israelsson (född 1947), styrelseledamot.  Tommy är ekonom och ingenjör och har varit CFO och VD i 10 år. Han har  arbetat som revisor i 29 år, varav de fyra sista åren på PWC. Tommy Israelsson arbetar sedan 2012 i sitt eget bolag med finansiell konsultation. Han är också styrelseledamot i tre mindre företag.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot samt verkställande direktör. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med ca 2 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom finansiella frågor och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för riskkapitalbolag. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013.