2020


2020-08-31  Delårsrapport januari-juni 2020

2020-08-05 Kommuniké från extra bolagsstämma

2020-07-31  Omstämpling av aktier i Mertiva

2020-07-29  Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

2020-07-06  Kallelse till extra bolagsstämma i Mertiva

2020-06-30  Kommuniké från årsstämma

2020-06-22  Uppdatering fusionsprocess

2020-06-01  Kallelse till årsstämma

2020-05-18  Ägare föreslår fusion mellan Arbona och Mertiva

2020-05-13 Mertiva senarelägger årsstämman

2020-03-27  Mertivas årsredovisning finns nu tillgänglig

pdficon_small Årsredovisning 2019

2020-02-28  Bokslutskommuniké

 

 

 

 

Äldre pressmeddelanden:

2019    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010