Hem

Mertiva AB (publ) är ett svenskt investeringsbolag som härstammar från Diamyd Medical-gruppen, vilken delades upp i två delar under våren 2013.

Mertiva består i huvudsak av aktieinnehav i två onoterade bolag,  Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Innehavet i det amerikanska bolaget Protein Sciences Corporation (org. nr 2008700) uppgår till 11 755 862  aktier, vilket per 2013-12-31 motsvarade en ägarandel om cirka 15,2 % före utspädning och cirka 14,3 % efter.

I det svenska bolaget Mercodia AB (org nr 556157-5100) äger Mertiva 1 000 aktier, vilket per 2013-08-31 motsvarade en ägarandel om cirka 19 %.

Mertiva AB saknar styrelserepresentation eller annat inflytande i både Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

 

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn MERT MTF) fr o m 29 juli 2013 och var dessförinnan noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm.