Hem

Mertiva AB (publ) är ett svenskt investeringsbolag som härstammar från Diamyd Medical-gruppen, vilken delades upp i två delar under våren 2013.

Mertiva består i huvudsak av aktieinnehav i två onoterade bolag,  Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

 

Mertiva AB saknar styrelserepresentation eller annat inflytande i både Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

 

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn MERT MTF) fr o m 29 juli 2013 och var dessförinnan noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm.