Mertiva fusionerat med Arbona

Bolagsverket registrerade fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) den 2 november 2020.

De aktieägare som per den 4 november var upptagna i Mertivas aktiebok erhöll för varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, 24 aktier av serie B i Arbona.

Välkomna till Arbona!

logo-e1461763562374

 

www.arbona.se