2013

2013-12-09  pdficon_small Årsredovisning 2012:13 med revisionsberättelse

2013-12-06  pdficon_small Årsredovisning 2012:2013

2013-10-28  pdficon_small Bokslutskommuniké 12:13

2013-09-25  pdficon_small Mertiva ökar ägandet i Protein Sciences

2013-09-03  pdficon_small Skatteverkets råd om fördelning av anskaffningsutgift mellan Mertiva AB och Diamyd Medical AB klart

2013-06-28  pdficon_small Mertiva förtydligar innehav i Protein Sciences

2013-06-28  pdficon_small Mertiva har återköpt teckningsoptioner

2013-06-28  pdficon_small Valberedning i Mertiva utsedd

2013-06-24  pdficon_small Mertiva avnoteras från NasdaqOMX och listas på Nordic MTF

2013-06-17  pdficon_small Inlösen och sammanslagning av aktieslag i Mertiva AB nu klart

2013-05-28  pdficon_small Ändring av aktieslag i Mertiva AB

2013-05-24  pdficon_small Utfall av inlösen i Mertiva AB

2013-05-03  pdficon_small Mertiva, tidigare Diamyd Medical, noteras på NasdaqOMX Nordic Stockholm under sitt nya bolagsnamn Mertiva Aktiebolag och nytt kortnamn MERT

2013-04-29  pdficon_small Information avseende beslutad frivillig inlösen i Mertiva (tidigare Diamyd Medical)

2013-04-23  pdficon_small 23 april första dagen för handel i Mertiva-aktien (f.d. Diamyd Medical) utan inlösenrätt och rätt till sakutdelning (aktier i Diamyd Therapeutics)

2013-04-22  pdficon_small Mertiva avnoteras från NasdaqOMX och noteras på annan marknadsplats

2013-04-22  pdficon_small VD utsedd i Mertiva

2013-04-22  pdficon_small Diamyd Medical byter namn till Mertiva

2013-04-22  pdficon_small Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-04-19  pdficon_small Information inför extra bolagsstämma i Diamyd Medical den 22 april som hålls med anledning av föreslagen omstrukturering av Diamyd-koncernen

2013-03-27  pdficon_small Delårsrapport II 12/13

2013-03-21  pdficon_small Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-02-27  pdficon_small Extra bolagsstämma i Diamyd Medical inställd

2013-02-18  pdficon_small Diamyds större aktieägare når överenskommelse

2013-02-11  pdficon_small Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation

2013-02-11  pdficon_small Information om kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-01-31  pdficon_small Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

2013-01-30  pdficon_small Ny klinisk studie med Diamyds diabetesvaccin

 

Fler pressmeddelanden:

2015   2014   2013   2012   2011   2010