Uppdelning Mertiva-Diamyd

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i Diamyd Medical AB beslutades om en omstrukturering av Diamyd Medical-koncernen. Denna innebar att moderbolaget Diamyd Medical AB bytte namn till Mertiva AB, samt att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB med diabetesverksamheten delades ut till aktieägarna och övertog namnet Diamyd Medical AB.

Skatteverket har lämnat  råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Mertiva ABs utdelning år 2013 av aktier i Diamyd Medical AB.

pdficon_small  SKV M 2013 11 Mertiva Diamyd

pdficon_small  SKV A 2013 13 Mertiva Diamyd