Aktien

Mertiva-aktien är listad på Nordic Growth Market NGM AB,  Nordic MTF sedan 29 juli 2013.

  • Handelsplats: NGM
  • Lista: Nordic MTF
  • Kortnamn: MERT MTF A, ISIN-kod SE0010023432

Antalet aktier i Mertiva AB är 18 672 226, varav samtliga aktier idag är av serie A.

Bolaget har ca 3500 aktieägare. 

Mertiva är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Mertivas aktiebok förs av Euroclear Sweden.