Aktien

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) var noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: MERT) t.o.m. 26 juli 2013 och därefter listad på Nordic Growth Market NGM AB,  Nordic MTF (kortnamn MERT MTF) fr.o.m. 29 juli 2013.

  • Handelsplats: NGM
  • Lista: Nordic MTF
  • Kortnamn: MERT MTF

Antalet aktier i Mertiva AB är 18 672 226, där alla aktier är av samma slag. Bolaget har ca 3500 aktieägare. 

Mertiva är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Mertivas aktiebok förs av Euroclear Sweden.