Aktien

Mertiva-aktien är listad på Nordic Growth Market NGM AB,  Nordic MTF sedan 29 juli 2013.

  • Handelsplats: NGM
  • Lista: Nordic MTF
  • Kortnamn: MERT MTF A, ISIN-kod SE0010023432

Antalet aktier i Mertiva AB är 18 672 226, varav 13 701 726 är av serie A och 4 970 500 är av serie B.

Bolaget har ca 3500 aktieägare. 

Mertiva är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Mertivas aktiebok förs av Euroclear Sweden.