Aktien

Mertiva fusionerades med Arbona i november 2020.

För varje aktie i Mertiva erhölls 24 aktier av serie B i Arbona.

Registreringen skedde den 6 november 2020 hos Euroclear.