Finansiella rapporter

Efter halvårsskiftet 2012/13 har Mertiva AB övergått till att enbart lämna hel- och halvårsrapporter.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010